pl

czytaj więcej

Warunki rezerwacji i regulamin

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI NOCLEGÓW I POZOSTAŁYCH USŁUG DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W MENTAL SHELTER RESORT

Poniższy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację  oraz ważności rezerwacji. 

 

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI 

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez : 
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do Resortu w formie elektronicznej, 
b) telefoniczne zamówienie pobytu, 
c) osobistego, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Resortowej. 
 
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Resort prześle na wskazany przez Państwa adres email dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. c powyżej).
 
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Resortu rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa całości kwoty - 100% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu maksymalnie 24 godzin od zamówienia.
 
Zapłata o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz Resortu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego. 
Zapłata winna być wpłacons w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.  
 
Płatność jest rozliczona w formie elektronicznej, automatycznym rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat. Dlatego prosimy o spokojne i dokładne podanie swoich danych.
Za datę dokonania zamówienia uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Mental Shelter Resort. 

Wpłaty prosimy dokonywać poprzez zamówienie emailowe, oraz automatyczny system płatności elektronicznych.
 
Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty pełnej kwoty w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej (w przypadku wyboru takiej formy płatności). Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Mental Shelter Resort okres minimalnego pobytu oraz okres rozliczeniowy wynosi minimum 3 noclegi.

Mental Shelter Resort zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi. Korzystanie z dodatkowych świadczeń (np. Przedłużenie pobytu, lub domówienie dodatkowych usług) możliwe jest wyłącznie po przekazaniu Recepcji Resortowej prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Dokumentu autoryzacyjnego umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi Gościa.
 
Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.
 

II. ANULOWANIE REZERWACJI 

 
Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie. 

A. Warunki anulowania rezerwacji
 
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości: 
1) wpłacony zadatek na poczet pobytu jest nie zwracalny.
2) w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji = 100 % wartości rezerwowanego pobytu. 
 
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy. 
 
Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa. 
 
Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 

B. Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.

C. Dane Osobowe
W trakcie dokonywania Rezerwacji przez Resort Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych. 
 
D. Akceptacja Regulaminu
Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

 

III. DODATKOWE INFORMACJE  

Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 12.00.
 
Zameldowanie się "check in" powinno odbyć się do godziny pracy recepcji tj.18:00, każda kolejna godzina oczekiwania na gościa to 50 pln. Znajdujemy się na skraju Puszczy, więc nasz personel specjalnie będzie musiał zostać i oczekiwać na Państwa, co generuje dodatkowe koszty pracy.
 
Wymeldowanie się "check out" powinno odbyć się do godziny 12:00, każde 15 min późniejszego wymeldowania to koszt 25 pln. Aby przygotować namiot/ domek pod następnego gościa mamy tylko 3 godziny do 15:00 - każde 15-30 min to ogromne opóźnienie uniemożliwiające odpowiednią jakość usługi. 
 
Podane w cenniku resortowym ceny są cenami brutto.
Mental Shelter Resort zastrzega sobie możliwość automatycznej zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych, długich weekendów oraz okresów o zwiększonym obłożeniu rezerwacyjnym.

Cena noclegu zawiera (poza określonymi pakietami):
- nocleg w komfortowym namiocie VIP, lub domku, lub jurcie, lub kopule
- prywatne 5h jezioro
- prywatne 21h powierzchni resortu
- dostęp do Puszczy Noteckiej
- komplet leżaków
- biblioteka ponad 3500 książek
- leśne hamaki
- wodne zabawki
- leśny prysznic SPA

Dzieci do lat 2 - pobyt w hotelu (bez świadczeń) gratis.
Dzieci powyżej lat 2 – pobyt w hotelu (w pokoju rodziców) ułamek ceny rezerwacji, w kwocie dostawki.

Dodatkowe opłaty:
- opłata serwisowa
- posiłki
- siłownia
- sauna
- balia
- dodatkowe wodne atrakcje
- coaching
 
Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie mniejszy niż 3 dni. Przy przedłużeniu pobytu, prosimy o kontakt z Recepcją i opłacenie wybranych dodatkowych noclegów oraz dodatków.

W przypadku wyrażenia chęci rezerwacji terminu danego rodzaju usługi świadczonej przez gabinety SPA i zewnętrzne firmy oraz ekspertów, prosimy o wpisanie tejże informacji w formularzu kontaktowym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Personel Resortu skontaktuje się z Państwem niezwłocznie przesyłając potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji dodatkowych świadczeń i przekaże fachowe informacje na ich temat. 
 
W przypadku jakichkolwiek nieporozumień Intencją całej obsługi Resortu jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Resort świadczeniami.  W przypadku jednak niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Resortem a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy rejestracji naszej firmy. 
 
Management Resortu Mental Shelter